Om mig

Jeg er iværksætter og ejer af virksomheden Anne C. C. Bill Inspiration og coaching, som rådgiver og inspirerer virksomheder og enkeltpersoner om ledelse, personlig udvikling og diversitet.

I 2015 – 2016 var jeg udsendt som militær assistent for en dansk general, som bestred posten som chef for en international, militær FN-styrke på 11.000 soldater. Indsættelsesområdet var Mali, som er en del af den uroplagede Sahel-region. I løbet af perioden tog styrken mange tab, og jeg oplevede de store menneskelige omkostninger, som krig og konflikt medfører. Særligt denne mission har gjort mig bevist om mine styrker og svagheder og vigtigheden af at sætte sig realistiske mål.

Jeg er officer i Hæren og har efter befalingsmandsuddannelse ved infanteriet efterfulgt af officersuddannelse på Hærens Officersskole på Frederiksberg beskæftiget mig med ledelse.

Jeg har opnået at blive den første kvindelige oberstløjtnant i Hæren og den første kvindelige bataljonschef i 2001. Jeg blev i den forbindelse opfordret til at skrive en bog om mine oplevelser og erfaringer fra min tid i Hæren. Bogen blev udgivet af forlaget Forum i 2003 med titlen; Hvor der er vilje…….

I løbet af mine 40 års tjeneste i Forsvaret har jeg haft en bred vifte af jobs, som alle har haft med ledelse at gøre, og hvor jeg har beskæftiget mig med forskellige funktionelle områder. Ud over militære discipliner som operativ planlægning, klargøring af styrker til indsættelse i militære operationer gennem uddannelse og træning og lignende har jeg arbejdet indenfor HR (strategisk og taktisk niveau) samt med overordnet styring og forvaltning.

Jeg har været udsendt i internationale operationer i Kosovo på Balkan, i Afghanistan og senest i Mali i Vestafrika, hvor jeg har været en del af internationale, militære koalitioner.

Mit ledelsesansvar er gået fra ledelse af mindre teams som befalingsmand til som officer  på chefniveau at lede op til omkring 500 soldater i mine senere jobs. Jeg har haft linjeledelse i Hæren med ansvar for soldater, militære befalingsmænd og officerer. Jeg har også været chef og leder i stabe og styrelser, hvor medarbejdergruppen har været en blanding af civile og militære medarbejdere. Jeg har arbejdet i internationale stabe i missionsområder, hvor jeg har lært meget om at opnå resultater i samarbejde med kolleger fra en bred vifte af anderledes kulturer.

Jeg har typisk været eneste kvindelige chef og leder i de organisationer, jeg har arbejdet i. Andelen af militære kvinder i Hæren har siden jeg blev soldat gået fra ca. 4% til 6%.   Jeg har derfor altid været en minoritet, og mine chefer og forbilleder har været mænd. Dette har været et vilkår, som har påvirket min måde at agere på som individ og også på min oplevelse af ledelsesudøvelsen. Det har givet mig indsigt i, hvor vanskeligt det er for en minoritetsgruppe at blive integreret, og især hvor vanskeligt det er for en organisation at ændre på forhold, som hæmmer diversitet.

Med den viden og erfaring jeg har i dag, er jeg også blevet klogere på, hvordan man som minoritet kan manøvrere i konkurrencen om indflydelse.

Jeg er født den 24. maj 1959. Jeg bor i Silkeborg sammen med min mand. Jeg har tre voksne børn.