Foredrag

Med udgangspunkt i min personlige livshistorie om en ualmindelig karriere og mine erfaringer med ledelse, vil jeg inspirere virksomheder – private, offentlige, små og store – som ønsker at arbejde med ledelsespraksis, udvikling af og fastholde af medarbejdere. Jeg vil inspirere virksomheder, som har en målsætning om at øge diversiteten i medarbejdersammensætningen. Jeg tror på, at diversitet er en forudsætningen for innovation og nytænkning.

Jeg vil inspirere medarbejdere, som skiller sig ud i forhold til virksomhedens gængse medarbejderprofil, så den enkelte medarbejder bliver motiveret til at bringe sine styrker yderligere i spil til gavn for medarbejders egen jobtilfredshed og til gavn for virksomhedens resultater.

Jeg leverer foredrag, som du kan læse mere om herunder. Jeg vil typisk bruge ca. 50 minutter til at give mit indlæg, hvorefter der er mulighed for spørgsmål og evt. uddybning af mine budskaber i ca. 30 minutter. Tiden kan tilpasses efter behov.

Forslag til foredrag;

 1. Hvor der er vilje, er der vej……. (titlen på min bog udgivet af Forlaget Forum i 2003)
  Med udgangspunkt i min beskrivelse af, hvordan en temmelig ualmindelige karriere har formet sig, fortæller jeg om vigtigheden af at satte sig realistiske mål, og om hvad man kan gøre for at nå dem. Viljen og evnen til at træffe de nødvendige valg og fravalg har været drivkraften for mig.
 2. Organiser og prioriter dine gøremål. Få balance mellem ambitioner og privatliv.
  Bliv herre i dit eget liv, både på arbejdet og i privatlivet. Omsorgsgenet behøver ikke at begrænse dig i forhold til en karriere – snarere tvært imod.
 3. Hvordan får vi en mere mangfoldig arbejdsplads?
  Hvordan er det at være en minoritet? Hvad stimulerer og hæmmer rekruttering og fastholdelse af minoriteter? Hvordan gør vi det attraktivt for minoriteter at blive integreret på vores arbejdsplads? Hvordan opnår vi fordelene ved diversitet.
 4. Praktiske ledelsesværktøjer.
  Med udgangspunkt i mine personlige erfaringer vil jeg give min oplevelse af, hvad der har virket for mig. Jeg vil forholde mig til forskellige ledelsesopgaver gående fra militær ledelse og ”føring” af enheder i Hæren til ledelse af teams med civilt prægede opgaver og medarbejdersammensætning.
 5. Krigsføringens grundprincipper kan bruges på enhver ”kampplads”.
  Grundprincipperne har deres oprindelse i den preussiske general Carl von Clausewitz ufuldendte hovedværk ”`Von Kriege” 1832.