Foredrag, rådgivning og coaching


Foredrag og inspirerende indlæg om vilje til udvikling, diversitet og autentisk ledelse.

Coaching der faciliterer personlig udvikling – Coaching af dig, der vil bringe dine styrker bedre i spil

Om mig

Jeg er iværksætter og ejer af virksomheden Anne C. C. Bill Inspiration og coaching, som rådgiver og inspirerer virksomheder og enkeltpersoner om ledelse, personlig udvikling og diversitet.

I 2015 – 2016 var jeg udsendt som militær assistent for en dansk general, som bestred posten som chef for en international, militær FN-styrke på 11.000 soldater. Indsættelsesområdet var Mali, som er en del af den uroplagede Sahel-region. I løbet af perioden tog styrken mange tab, og jeg oplevede de store menneskelige omkostninger, som krig og konflikt medfører. Særligt denne mission har gjort mig bevidst om mine styrker og svagheder og vigtigheden af at sætte sig realistiske mål.

Jeg er officer i Hæren og har efter befalingsmandsuddannelse ved infanteriet efterfulgt af officersuddannelse på Hærens Officersskole på Frederiksberg beskæftiget mig med ledelse.

Jeg har opnået at blive den første kvindelige oberstløjtnant i Hæren og den første kvindelige bataljonschef i 2001. Jeg blev i den forbindelse opfordret til at skrive en bog om mine oplevelser og erfaringer fra min tid i Hæren. Bogen blev udgivet af forlaget Forum i 2003 med titlen; Hvor der er vilje…….

Læs mere