Coaching

Individuel coaching

Jeg tror på, at vilje, motivation og tro på egne evner kan føre til indfrielse af personlige mål. Netop det at være i stand til at træffe personlige valg – og dermed også fravalg – anser jeg som afgørende for at få det liv, du drømmer om.

Du skal forvente, at jeg spørger grundigt ind til din situation, dine tanker, dine ønsker og hvordan du ser verden. Jeg ønsker at kende dig godt, for det vil hjælpe mig på vej, når jeg skal støtte dig i at kunne træffe dine personlige valg, fravalg og beslutninger.

Det er også min erfaring, at en god gang ”knofedt” og villighed til at udfordre sig selv er en anden afgørende faktor.

Du kan forvente af mig, at jeg stiller krav til din vedholdenhed i forhold til at kæmpe for dine drømme og din målsætning.

Jeg gennemfører coaching baseret på samtaler af en times varighed. Den første aftale kan med fordel vare lidt længere, så vi kan få forventningsafstemt grundlaget for det videre samarbejde. Når vi er enige om at fortsætte samarbejdet, køber du de efterfølgende samtaler tre ad gangen.

Coaching af grupper

Jeg tilbyder at coache gruppen som:

  • ønsker at nå nye mål
  • ønsker at opnå en bedre gruppedynamik
  • ønsker at favne og integrereminoriteter med henblik på at opnå diversitet.
  • har brug for at få ny inspiration og arbejdsglæde